kl. e gjashtë - arsimi fillor
kl. e gjashtë - arsimi fillor
6 - kl.
autorë:
botues: MASH
6 - kl.
autorë:
botues: MASH
6 - kl.
Gjuha maqedonase për nxënësit e komuniteteve të tjera të cilët mësojnë në gjuhën shqipe dhe turke
autorë:vo postapka
botues: MASH
6 - kl.
autorë:
botues: MASH
6 - kl.
autorë:
botues: MASH
6 - kl.
autorë:
botues: MASH
6 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
6 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
6 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
6 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
6 - kl.
autorë:
botues: konkursot e vo tek
6 - kl.
6 - kl.
6 - kl.
autorë:
botues: MASH
6 - kl.
autorë:
botues: MASH
6 - kl.
autorë:
botues: MASH
6 - kl.
Gjuha dhe kultura e vllehëve (zgjedhore)
autorë:Zoitsa Mitreva, Veritsa Kostova, Јana Mihailova
botues: MASH
6 - kl.
Gjuha dhe kultura e boshnjakëve (zgjedhore)
autorë:Adem Redzikj, Gjulsuma Datsikj Redzikj
botues: MASH