Второ одделение - основно образование

Македонски јазик

2 одд.
основно образование
автори: Јасмина Делчева-Диздаревиќ
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Албански јазик

2 одд.
основно образование
автори: Вехби Кадриу
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Турски јазик

2 одд.
основно образование
автори: Осман Емин, Вилдан Даутовска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Српски јазик

2 одд.
основно образование
автори: Дарија Ковачевић Божиновска, Биљана Спасовска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Босански јазик

2 одд.
основно образование
автори: во постапка
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Англиски јазик

2 одд.
основно образование
автори: -
издавач: конкурсот е во тек
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Математика

2 одд.
основно образование
автори: Слаѓана Јакимовиќ, Ирена Богданоска,Мендиме Алиу
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Природни науки

2 одд.
основно образование
автори: Соња Кирковска, Нела Слезенкова-Никовска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Природни науки ( босански јазик )

2 одд.
основно образование
автори: Соња Кирковска, Нела Слезенкова-Никовска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Општество

2 одд.
основно образование
автори: Гликерија Илиоска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник

Општество ( босански јазик )

2 одд.
основно образование
автори: Гликерија Илиоска
издавач: МОН
Со решение на Министерот за образование и наука на Република Македонија бр. се одобрува употребата на овој учебник
Второ одделение - основно образование
2 - одд.
Македонски јазик
автор/и: Јасмина Делчева-Диздаревиќ
Издавач: МОН
2 - одд.
Албански јазик
автор/и: Вехби Кадриу
Издавач: МОН
2 - одд.
Турски јазик
автор/и: Осман Емин, Вилдан Даутовска
Издавач: МОН
2 - одд.
Српски јазик
автор/и: Дарија Ковачевић Божиновска, Биљана Спасовска
Издавач: МОН
2 - одд.
Босански јазик
автор/и: во постапка
Издавач: МОН
2 - одд.
Англиски јазик
автор/и: -
Издавач: конкурсот е во тек
2 - одд.
Математика
автор/и: Слаѓана Јакимовиќ, Ирена Богданоска,Мендиме Алиу
Издавач: МОН
2 - одд.
Природни науки
автор/и: Соња Кирковска, Нела Слезенкова-Никовска
Издавач: МОН
2 - одд.
Природни науки ( босански јазик )
автор/и: Соња Кирковска, Нела Слезенкова-Никовска
Издавач: МОН
2 - одд.
Општество
автор/и: Гликерија Илиоска
Издавач: МОН
2 - одд.
Општество ( босански јазик )
автор/и: Гликерија Илиоска
Издавач: МОН