Viti I parë - arsimi i mesëm - gjimnaz

Gjuha dhe letërsia maqedonase

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Stojka Bojkovska, Dimitar Pandev, Zhivko Tsvetkoski, Nevena Isakova, Branko Pendoski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1795 од 19.07.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia maqedonase

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Јordanka Vladova
botues: Prosveten rabotnik
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1794 од 19.07.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia maqedonase për paralelet shqipe dhe turke

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Nada Nikolovska, Ljiljana Eftimova
botues: Makedonska Iskra
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1811 од 19.07.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia maqedonase për paralelet shqipe dhe turke

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Kosara Gochkova, Јordan Stojanovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1793 од 19.07.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia shqipe

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Ali Aliu, Dzemaludin Idrizi
botues: Albas
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1789 од 19.07.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha dhe letërsia shqipe

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Remzi Nesimi, Dzevat Gega i Mahmud Hisa
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1785 од 19.07.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha turke

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Aktan Ego, Osman Emin, Zekirija Hasipi
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-864/1 од 22.06.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha anglishte (gjuha e parë e huaj)

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 23-453/1 од 04.05.2015 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha frënge (gjuhë e dytë e huaj)

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Agenda 1(A2.1) D.Baglieto, B.Girardeu, M.Magne, M.Mistichelli
botues: Ars Lamina
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 23-1397/2 од 18.11.2015 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha gjermane (gjuhë e dytë e huaj)

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Prima A2 Band 4, Dr. Friederike Jin, Prof. Dr. Magdalena Michalak,Grammatiki Rizou and Lutz Rohrmann
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 23-463/1 од 05.05.2015 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjuha italishte (gjuhë e dytë e huaj)

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:RAGAZZI IN RETE B1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
botues: Ars Studio Tamara DOOEL
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-893/1 од 26.06.2018 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Igor Dimovski
botues: Tabernakul
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Doncho Dimovski, Konstadin Trenchevski, Glirgor Trenchevski,Biljana Krstevska - Verush i Lidija Kondinska
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Borivoje Miladinovikj, Nikola Petreski,Trajche Gjorlievski
botues: Albi
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Matematika

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Ilir Spahiu, Zaim Ademi
botues: Logos A
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Informatika

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Daniela Gjorgjevikj
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 22-270/1 од 14.03.2013 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Biologjia

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Svetlana Brashnarska, Pavle Petrov, Olgitsa Sarakinova, Nevena Tsvetanova
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Kimia

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Bojan Shoptrajanov
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Kimia

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Savo Tsvetkovikj
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Kimia

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Bujar Dermishi i Murtezan Ismaili
botues: Logos A
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Fizika

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Ljubo Petkovski i Vasil Mitsevski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Fizika

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Skender Skenderi
botues: Logos A
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Blazhe Ristovski, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski i Mitko Panov
botues: Albi
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4192/1 од 14.07.2006 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Historia

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Milan Boshkovski, Nebi Dervishi,Sashko Nikolovski,Safet Neziri
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4190/1 од 14.07.2006 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjeografia

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Gjorgji Pavlovski i Atse Milenkovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1786 од 19.07.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Gjeografia

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Aslan Selmani
botues: Logos A
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 10-1775 од 19.07.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arti muzikor

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Ankitsa Vitanova i Silvana Gelevska
botues: Evro Kult
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4785/1 од 13.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arti muzikor

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Sotir Golabovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4787/1 од 13.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Arti muzikor

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Ziedin Ismaili
botues: Albas
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4786/1 од 13.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Sporti dhe aktivitetet sportive

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
autorë:Nase Kondovski
botues: Prosvetno Delo
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 11-4785/1 од 13.09.2002 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Inovacioni dhe sipërmarrësia

1 viti
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: aktiviteti projektues - gjimnazi I
autorë:Emanuela Esmerova
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. 23-1359/1 од 27.10.2015 miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Viti I parë - arsimi i mesëm - gjimnaz
1 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Stojka Bojkovska, Dimitar Pandev, Zhivko Tsvetkoski, Nevena Isakova, Branko Pendoski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase
autorë:Јordanka Vladova
botues: Prosveten rabotnik
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase për paralelet shqipe dhe turke
autorë:Nada Nikolovska, Ljiljana Eftimova
botues: Makedonska Iskra
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha dhe letërsia maqedonase për paralelet shqipe dhe turke
autorë:Kosara Gochkova, Јordan Stojanovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:Ali Aliu, Dzemaludin Idrizi
botues: Albas
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha dhe letërsia shqipe
autorë:Remzi Nesimi, Dzevat Gega i Mahmud Hisa
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha turke
autorë:Aktan Ego, Osman Emin, Zekirija Hasipi
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha anglishte (gjuha e parë e huaj)
autorë:CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha frënge (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:Agenda 1(A2.1) D.Baglieto, B.Girardeu, M.Magne, M.Mistichelli
botues: Ars Lamina
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha gjermane (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:Prima A2 Band 4, Dr. Friederike Jin, Prof. Dr. Magdalena Michalak,Grammatiki Rizou and Lutz Rohrmann
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjuha italishte (gjuhë e dytë e huaj)
autorë:RAGAZZI IN RETE B1 - Marco Mezzadri, Paolo E.Balboni
botues: Ars Studio Tamara DOOEL
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Matematika
autorë:Igor Dimovski
botues: Tabernakul
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Matematika
autorë:Doncho Dimovski, Konstadin Trenchevski, Glirgor Trenchevski,Biljana Krstevska - Verush i Lidija Kondinska
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Matematika
autorë:Borivoje Miladinovikj, Nikola Petreski,Trajche Gjorlievski
botues: Albi
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Matematika
autorë:Ilir Spahiu, Zaim Ademi
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Informatika
autorë:Daniela Gjorgjevikj
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Biologjia
autorë:Svetlana Brashnarska, Pavle Petrov, Olgitsa Sarakinova, Nevena Tsvetanova
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Kimia
autorë:Bojan Shoptrajanov
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Kimia
autorë:Savo Tsvetkovikj
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Kimia
autorë:Bujar Dermishi i Murtezan Ismaili
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Fizika
autorë:Ljubo Petkovski i Vasil Mitsevski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Fizika
autorë:Skender Skenderi
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Historia
autorë:Blazhe Ristovski, Shukri Rahimi, Simo Mladenovski i Mitko Panov
botues: Albi
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Historia
autorë:Milan Boshkovski, Nebi Dervishi,Sashko Nikolovski,Safet Neziri
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjeografia
autorë:Gjorgji Pavlovski i Atse Milenkovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Gjeografia
autorë:Aslan Selmani
botues: Logos A
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Arti muzikor
autorë:Ankitsa Vitanova i Silvana Gelevska
botues: Evro Kult
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Arti muzikor
autorë:Sotir Golabovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Arti muzikor
autorë:Ziedin Ismaili
botues: Albas
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Sporti dhe aktivitetet sportive
autorë:Nase Kondovski
botues: Prosvetno Delo
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: arsimi i gjimnazit I
1 - viti
Inovacioni dhe sipërmarrësia
autorë:Emanuela Esmerova
botues: MASH
arsimi i mesëm - gjimnaz
изборно подрачје: aktiviteti projektues - gjimnazi I