ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Економија Лила Дамеска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3778
Маркетинг Лилјана Стојковска, Елица Жупановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3456
Организација Доц.д-р Кирил Востолов, д.р Љубомир Дракслевски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2628
Деловно работење Марија Дренковска Стојановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2391
Менаџмент Бобек Шуклев, Маја Шуклева четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2168
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1855
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1705
Бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1589
Македонски јазик и литература Сузана Илиевска, Костадинка Бошковиќ четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. МОН 1443
Фармакогнозија Светлана Кулеванова, Соња Трајановска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1441
Броматологија и токсикологија Јулијана Сековска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1315
Граѓанско образование Гордана Трајкова Костовска четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1315
Канцелариско работење Македон Славкоски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1282
Историја Данче Мачевска, Мирослав Бошковиќ прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1242
Рехабилитација Маја Манолева четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1207
Бизнис- изборен за III и IV год. Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1144
Физикална терапија Ериета Николиќ Димитрова четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1132
Електронски склопови и уреди Искра Јовановска, Јасна Домазетовска, Христина Лазароска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1046
Основи на приватно право Ленче Кузманова, Марија Кузманова четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 943
Комбиниран транспорт Александар Каракачанов, Трајче Шопов, м-р Гордан Стојиќ, Кире Диманоски четврта год. Сообраќајна 4-ри год. MAK МОН 928