ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Економија Лила Дамеска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 4660
Маркетинг Лилјана Стојковска, Елица Жупаноска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 4304
Организација Доц.д-р Кирил Постолов, д.р Љубомир Дракулевски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 3114
Деловно работење Марија Дренковска Стојановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2721
Менаџмент Бобек Шуклев, Маја Шуклева четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 2688
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 2436
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2117
Бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 2102
Фармакогнозија Светлана Кулеванова, Соња Трајановска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1897
Македонски јазик и литература Сузана Илиевска, Костадинка Бошковиќ четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. МОН 1744
Историја --- прва год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1719
Граѓанско образование Гордана Трајкова Костовска четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 1695
Броматологија и токсикологија Јулијана Сековска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1656
Канцелариско работење Македон Славковски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1599
Рехабилитација Маја Манолева четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1504
Бизнис- изборен за III и IV год. Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1499
Физикална терапија Ериета Николиќ Димитрова четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1475
Програмирање Јулијана Петреска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1370
Електронски склопови и уреди Искра Јовановска, Јасна Домазетовска, Христина Лазароска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 1367
Основи на приватно право Ленче Кузманова, Марија Кузманова четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 1223