ТОП 20 учебници по број на преземања - средно стручно образование
предмет автори год. струка наст.јазик издавач преземања
Психологијa Лилјана Мицева, Кирил Кацарски трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 1011
Интерна и педијатрија со нега Лилјана Симоновска Хенту трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 728
Дигитални системи Jани Сервини, Жанета Сервини трета год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 657
Микробиологија и инфектологија со нега Илми Мехмеди, Розалинда Исјановска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 655
Дигитална електроника и микропроцесори Љубица Маркудова, Искра Јовановска трета год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 529
Историја на Македонија Мирослав Бошковиќ, Данче Мачевска втора год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 381
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 344
Маркетинг Лилјана Стојковска, Елица Жупановска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 333
Фармакогнозија Светлана Кулеванова, Соња Трајановска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 329
Фармацевтска хемија Кристина Младеновска, Анита Диневска Геговска четврта год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 327
Бизнис Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски трета год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 294
Биохемија Натали Трајковска трета год. Здравствена 4-ри год. MAK МОН 290
Граѓанско образование Гордана Трајкова Костовска четврта год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 289
Математика Боривоје Миладиновиќ, Јово Стефановски,Наум Целаковски, Верица Бакева трета год. Општо-образовни предмети 4-ри год. MAK МОН 278
Македонски јазик и литература Сузана Илиевска, Костадинка Бошковиќ трета год. Општо-образовни предмети 4-ри год. МОН 278
Статистика Сузана Станковска, Евица Делова Јолевска трета год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 273
Програмирање Јулијана Петреска четврта год. Електротехничка 4-ри год. MAK МОН 272
Математика за економисти Костадин Тренчевски, Анета Гацовска, Надица Ивановска трета год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 270
Организација Доц.д-р Кирил Востолов, д.р Љубомир Дракслевски четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 269
Економија Лила Дамеска четврта год. Економско-правна и трговска 4-ри год. MAK МОН 269