ТОП 20 учебници по број на преземања - средно гимназиско образование
предмет автори год. наст.јазик издавач преземања
Биологија Светлана Брашнарска, Павле Петров, Олгица Саракинова, Невена Цветанова прва год. MAK Просветно Дело 18782
Географија Ѓорѓи Павловски и Аце Миленковски прва год. MAK Просветно Дело 18524
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендоски прва год. Просветно Дело 18158
Биологија Сузана Диневска-Ќовкаровска, Софија Ачкоска трета год. MAK Три 17729
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски втора год. Просветно Дело 13282
Биологија Живко Сековски и Славица Сековска втора год. MAK Просветно Дело 12510
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши,Сашко Николовски,Сафет Незири прва год. MAK Просветно Дело 11847
Англиски јазик (прв странски јазик) CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow прва год. Просветно Дело 10441
Информатика Даниела Ѓорѓевиќ прва год. MAK МОН 10264
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши, Јордан Илиоски, Димко Попоски, Наташа Котлар и Силвана Сидоровска втора год. MAK Просветно Дело 10037
Физика Љубо Петковски и Васил Мицевски прва год. MAK Просветно Дело 7773
Географија Благоја Марковски, Никола Панов, Ѓорѓи Павловски, Драган Василевски, Никола Димитров ( повлечен од употреба ) втора год. MAK Просветно Дело 7705
Физика Мирјана Јоновска, Невенка Андоновска, Мимоза Ристова-Васова трета год. MAK Просветно Дело 7359
Хемија Киро Стојановски и Слоботка Алексовска трета год. MAK Просветно Дело 6832
Хемија Бојан Шоптрајанов втора год. MAK Просветно Дело 6303
Хемија Саво Цветковиќ прва год. MAK Просветно Дело 6244
Биологија Олгица Саракинова, Драгица Трајановска, Софија Ачковска четврта год. MAK Просветно Дело 6101
Физика Марјана Јоноска, Мимоза Ристова-Васева, Оливер Зајков, Драган Јакимовски втора год. MAK Просветно Дело 6098
Математика Боривоје Миладиновиќ, Никола Петрески,Трајче Ѓорлиевски прва год. MAK Алби 5444
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодоровски и Наташа Аврамовска трета год. Просветно Дело 5366