ТОП 20 учебници по број на преземања - средно гимназиско образование
предмет автори год. наст.јазик издавач преземања
Биологија Сузана Диневска-Ќовкаровска, Софија Ачкоска трета год. MAK Три 1675
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендоски прва год. Просветно Дело 1393
Англиски јазик (прв странски јазик) CLOSE UP - A.Healan, K.Gormley, K.Ludlow прва год. Просветно Дело 1122
Математика Боривоје Миладиновиќ, Никола Петрески,Трајче Ѓорлиевски прва год. MAK Алби 994
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лиљана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветкоски, Невена Исакова, Бранко Пендовски втора год. Просветно Дело 814
Биологија Живко Сековски и Славица Сековска втора год. MAK Просветно Дело 781
Биологија Светлана Брашнарска, Павле Петров, Олгица Саракинова, Невена Цветанова прва год. MAK Просветно Дело 642
Биологија Олгица Саракинова, Драгица Трајановска, Софија Ачковска четврта год. MAK Просветно Дело 602
Историја Милан Бошковски, Неби Дервиши,Сашко Николовски,Сафет Незири прва год. MAK Просветно Дело 579
Хемија Саво Цветковиќ прва год. MAK Просветно Дело 576
Македонски јазик и литература Венко Андоновски, Марјан Марковиќ, Глигор Стојковски четврта год. Култура 573
Математика Дончо Димовски, Констадин Тренчевски, Глиргор Тренчевски,Билјана Крстевска - Веруш и Лидија Кондинска прва год. MAK Просветно Дело 558
Македонски јазик и литература Венко Андоновски, Марјан Марковиќ, Глигор Стојковски трета год. Култура 475
Македонски јазик и литература Валентина Муцунска-Палевска, Наташа Ацевска трета год. Македонска Искра 449
Физика Љубо Петковски и Васил Мицевски прва год. MAK Просветно Дело 445
Англиски јазик (прв странски јазик) THINK 3 (B1+)Herbert Puchta, Jeff Stranks and Peter Lewis-jones трета год. Арс Ламина 440
Биологија Јорданка Димовска, Славчо Митев, Ицко Ѓоргоски трета год. MAK Просветно Дело 430
Англиски јазик (прв странски јазик) Think 2 Herbert Puchta, Jeff Stranks втора год. Арс Ламина 421
Географија Ѓорѓи Павловски и Аце Миленковски прва год. MAK Просветно Дело 416
Македонски јазик и литература Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски, Гане Тодоровски и Наташа Аврамовска трета год. Просветно Дело 415