Viti I parë - profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
Viti I parë - profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
1 - viti
Komunikimi teknik
autorë:Mile Natsev, Blazhe Gavrilov
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik gjeologjik-xehetar
1 - viti
Komunikimi teknik
autorë:Mile Natsev, Blazhe Gavrilov
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik metalurgjik
1 - viti
Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe punës
autorë:vo postapka
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik gjeologjik-xehetar
1 - viti
Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe punës
autorë:vo postapka
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik metalurgjik
1 - viti
Bazat e gjeologjisë, minierave dhe metalurgjisë
autorë:vo postapka
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik metalurgjik
1 - viti
Minerologjia
autorë:vo postapka
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik gjeologjik-xehetar