Viti I parë - profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik

Komunikimi teknik

1 viti
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik gjeologjik-xehetar
autorë:Mile Natsev, Blazhe Gavrilov
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Komunikimi teknik

1 viti
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik metalurgjik
autorë:Mile Natsev, Blazhe Gavrilov
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe punës

1 viti
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik gjeologjik-xehetar
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe punës

1 viti
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik metalurgjik
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Bazat e gjeologjisë, minierave dhe metalurgjisë

1 viti
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik metalurgjik
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor

Minerologjia

1 viti
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik gjeologjik-xehetar
autorë:vo postapka
botues: MASH
Me vendim të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë nr. miratohet përdorimi i këtij teksti shkollor
Viti I parë - profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
1 - viti
Komunikimi teknik
autorë:Mile Natsev, Blazhe Gavrilov
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik gjeologjik-xehetar
1 - viti
Komunikimi teknik
autorë:Mile Natsev, Blazhe Gavrilov
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik metalurgjik
1 - viti
Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe punës
autorë:vo postapka
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik gjeologjik-xehetar
1 - viti
Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe punës
autorë:vo postapka
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik metalurgjik
1 - viti
Bazat e gjeologjisë, minierave dhe metalurgjisë
autorë:vo postapka
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik metalurgjik
1 - viti
Minerologjia
autorë:vo postapka
botues: MASH
arsimi i mesëm profesional
profesionin: profesioni gjeologjik-xehetar dhe metalurgjik
profilin arsimor: teknik gjeologjik-xehetar