четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   Сузана Илиевска, Костадинка Бошковиќ
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   Милица Петрушевска, Сузана Цветковиќ
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК  
четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   Боривоје Миладиновиќ, Јово Стефановски, Наум Целаковски, Верица Бакева
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   Невенка Андоновска, Мимоза Ристова, Мирјана Јоноска,Оливера Зајков, Доне Гершановски, Зора Митреска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ  
четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   Славица Ковачевска Велкова, Зоран Златковски
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ   ТУР  
четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   Гордана Трајкова Костовска
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

МАК   АЛБ   ТУР  
четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   FCE GOLD PLUS - Jacky Newbrook and Judith Wilson
 
 
издавач: Ст.Џорџ (Longman)

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   NEW HEADWAY UPPER INTERMEDIATE - Liz and John Soars
 
 
издавач: Англиски Центар Oxford University Press

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   NEW MATRIX UPPER INTERMEDIATE - Kathy Gude, Jane Wildman and Michael Duckworth
 
 
издавач: Англиски Центар Oxford University Press

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   NEW HEADWAY INTERMEDIATE - Liz and John Soars
 
 
издавач: Англиски Центар Oxford University Press

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   NEW MATRIX INTERMEDIATE - Kathy Gude, Jane Wildman, Michael Duckworth and Jayne Wildman
 
 
издавач: Англиски Центар Oxford University Press

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   NEW OPPORTUNITIES INTERMEDIATE - Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska
 
 
издавач: Ст.Џорџ (Longman)

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   AUSBLICK 1 - Annii Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolau
 
 
издавач: Просветно Дело - Скопје

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   OPTIMAL B1 - Martin Műller, Paul Rusel, Theo Scherling, Helen Schmitz und Lukas Wertenschlag
 
 
издавач: Албатрос

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   AUSBLICK 1 - Anni Fischer - Mitziviris, Sylvia Janke - Papanikolau
 
 
издавач: Просветно Дело - Скопје

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   OPTIMAL B1 - Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling and Helen Schmitz
 
 
издавач: Албатрос

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   BELLEVILE 3 - Thierry Gallier, Odile Grand-Clemėnt, Alline Volte, Vicki Moore
 
 
издавач: Албатрос

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   Le Nouveau TAXI 3 - Robert Menand,Anne Marie Johnson
 
 
издавач: Просветно Дело - Скопје

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   BELLEVILLE 3 - Odile Grand-Clement, Aline Volte, Thiery Gallier, VIcki Moore
 
 
издавач: Албатрос

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   Le Nouveau TAXI 3 - Robert Menand, Anne-Marie Jonson
 
 
издавач: Просветно Дело - Скопје

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

четврта год. Општо образовни
 
автор(и):   ПРИГЛАШАНИЕ В РОССИА 2 - Е.Л. Корчагина, Н.Д. Литвинова
 
 
издавач: Просветно Дело - Скопје

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот