прво одд. Основно образование
 
автор(и):   Михаил Јанушев
 
 
издавач: Македонска Искра Скопје

превземи го учебникот:

МАК  
прво одд. Основно образование
 
автор(и):   Д-р Марија Тофовиќ Ќамилова
 
 
издавач: Просветно Дело - Скопје

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

прво одд. Основно образование
 
автор(и):   Елеонора Стрезовска, Јорданка Симитковска, Татјана Неческа, Александра Митровска
 
 
издавач: Топер - Скопје

превземи го учебникот:

МАК  
прво одд. Основно образование
 
автор(и):   Мирела Терова, Ибе Мустафи
 
 
издавач: Албас-Тетово

превземи го учебникот:

АЛБ  
прво одд. Основно образование
 
автор(и):   Д-р Авзи Мустафа, Џеврије Мустафа
 
 
издавач: Просветно Дело - Скопје

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

прво одд. Основно образование
 
автор(и):   Емин Осман, Д-р Алил Севин
 
 
издавач: МОН

превземи го учебникот:

ТУР  
прво одд. Основно образование
 
автор(и):   Авторски Тим
 
 
издавач: МОН

учебникот ќе биде достапен за превземање во најкраток можен рок

прво одд. Основно образование
 
автор(и):   Karen Morrison
 
 
издавач: Арс Ламина

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот

прво одд. Основно образование
 
автор(и):   Anthony Rusell
 
 
издавач: Арс Ламина

поради заштита на авторски права, МОН не е во можност да го објави учебникот